Qui som?

L'Assemblea de la Bicicleta a Sant Cugat vol promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat.

La plataforma, amb prop de 50 participants, aglutina usuaris de la bicicleta a títol individual, entitats, botigues de bicicletes i tècnics vinculats al món de la mobilitat que comparteixen la necessitat de fer un salt endavant per avançar cap a una ciutat 100% ciclable.

Les principals línies d'actuació són la generació de propostes de millora de la mobilitat sostenible per ser presentades a l'equip de govern municipal i el seguiment de la seva implementació.

També volem organitzar activitats de promoció que difonguin els beneficis socials i individuals que comporta l'ús de la bicicleta.

L'Assemblea de la Bicicleta es va crear el juny del 2015 a partir del Grup d'Ecologia del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Ens pots contactar a:

info@bicistcugat.cat

Què proposem?

Creació d'una Taula de la Bicicleta

Demanem a l'Ajuntament la creació d'una Taula de la Bicicleta de Sant Cugat, com a espai d’interlocució estable entre l’Ajuntament i la ciutadania. Fer el salt endavant que necessita la ciutat comporta feina i compromís, i cal un espai per a fer pinya en aquest procés on tothom pugui aportar i rendir comptes periòdicament de l’evolució dels objectius marcats.

Una Estratègia per a Prioritzar la Bicicleta a la ciutat a l’horitzó 2020

L’AB (Assemblea de la Bicicleta) proposa que una de les primeres feines de la Taula de la bicicleta sigui aprovar una Estratègia per a Prioritzar la Bicicleta a Sant Cugat a l’horitzó 2020. En aquest sentit, l’AB ha elaborat a partir de dos tallers participatius i reunions tècniques una estratègia que recull objectius i línies d’actuació per a assolir-los.

L’objectiu general és convertir la bicicleta en un mode de transport prioritari per a desplaçar-se per Sant Cugat, situant-la per davant dels vehicles contaminants com el cotxe o la motocicleta.

Pots trobar els objectius i les línies d'actuació en aquest document.

Mapa de la bicicleta

A partir del procés de participació hem creat un mapa col·laboratiu que recull aquelles mancances d’infraestructura que es consideren prioritàries al municipi, prioritizades per ordre d'importància. També recull alguns #BiciNyaps corresponents a detalls desafortunats que compliquen la mobilitat amb bicicleta.

Entre les actuacions identificades com a urgents cal destacar:

• La millora de connexions nord-sud entre el centre i el Polígon de Can Sant Joan, millorant les relacions entre tots els barris que es creuen.

• La millora de connexions amb Valldoreix, de forma més urgent amb la zona més propera a l’estació de FGC Valldoreix.

• La millora de les interseccions d’accés al centre, molt especialment de rotondes on la bicicleta no té una solució definida.

• Consolidació de zones 30 amb senyalització clara de bicicletes en diversos barris, entre els que cal destacar el barri del Monestir, Sant Domènech o l’Eixample Sud.

El plànol es pot consultar a: http://bit.ly/1KU2nLO